Przemysł

Przemysł obejmuje dosyć duży zakres działań człowieka. Przede wszystkim przemysł opiera się na wydobywaniu z głębi ziemi, czy nawet z powierzchni wszelkich surowców, potrzebnych do dalszego rozwoju cywilizacji. Pojęcie przemysłu można również pojmować jako dostosowanie, wszelkich zasobów naturalnych do potrzeb człowieka. Przemysł opiera się również na podziale pracy, miedzy poszczególnymi etapami produkcji. Przemysł można podzielić również ze względu na funkcje jakie pełni. To jednej z tych funkcji należy na przykład funkcja produkcyjna. Czyli w tej dziedzinie przede wszystkim należy uzyskać potrzebne materiały a następnie je przetworzyć. Kolejną funkcją jest funkcja społeczna czyli dzięki przemysłowi, istnieje wiele miejsc pracy. Dwie pozostały funkcje to przestrzenna i ekonomiczna. Dzięki przemysłowi rozwinęło się wiele miast, powstawanie fabryk spowodowało powstanie wielu nowych miejsc pracy i napływ ludzi wiejskiej do miasta. Tak było w przypadku łodzi, która swój wielki rozwój notuje na XIX wiek, czyli okres dużego rozwoju miasta.