Przemysł w Niemczech

W krajach europy zachodniej takich jak Francja czy Niemcy przemysł jest wysoko rozwinięty. Jest to związane z wieloletnią tradycją przemysłu w tym rejonie kraju. Przemysł był rozwijany już od niemal czasów osiemnastowiecznych. Dlatego dzisiejsze Niemcy mogą pochwalić się tak dobrze rozwiniętym przemysłem. Był on tworzony w wolno rynkowych warunkach, gdzie każdy obywatel mógł sobie pozwolić na otworzenie własnej fabryki. OP za tym etos pracownika fabrycznego w Niemczech jest o wiele większy niż w Polsce. Najlepiej rozwiniętymi regionami pod względem przemysłowym są takie rejony jak Zagłębie Ruhry. W tym miejscu przede wszystkim wydobywa się węgiel kamienny. Jednak w skali całego przemysłu niemieckiego wydobycie węgla jak i całe górnictwo odgrywa coraz mniejsza rolę. Do najszybciej rozwijających się dziedzin przemysłu można zaliczyć ten związanych z chemią cz przemysł farmaceutyczny. W związku z doborze rozwiniętym przemysłem w Niemczech cala gospodarka Niemiec dobrze prosperuje, a dzięki zmniejszeniu przemysłu ciężkiego i położeniu akcentu na bardziej nowoczesne technologie, Niemcy cały czas się rozwijają.